ReadyPlanet.com


ขั้นตอนการขาย บริจาค และตัดจ่าย


อยากทราบขั้นตอนการขาย, บริจาค, และตัดจ่ายเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ถาวร

รวมถึงการลงบันทึกบัญชี

รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะผู้ตั้งกระทู้ oia (oia_29-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-08-14 00:44:56


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1819146)

การขาย

ขั้นตอน คือต้องออก ใบกำกับภาษี คิด VAT 7% ด้วย.

การบันทึกบัญชี

เดบิต  เงินสด/ลูกหนี้/ธนาคาร

          ค่าเสื่อมราคาสะสม (ต้องล้างออกให้หมด)

          เครดิต  ทรัพย์สิน -ราคาทุน

                      ภาษีขาย

                     **กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน(แล้วแต่กรณี ถ้ากำไรอยู่เครดิต หากขาดทุนอยู่เดบิต)

การบริจาค

ต้องขอหนังสืออนุโมทนา หรือหนังสือตอบรับขอบคุณ จากหน่วยงานที่เราบริจาคให้ เพื่อมาแนบ

การบันทึกบัญชี

เดบิต  ค่าบริจาค/ค่ากุศลสาธารณะ

          ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถ้าเป็นทรัพย์สินใช้งานแล้ว ต้องล้างออก

         เครดิต  ทรัพย์สิน-ราคาทุน

                     ภาษีขาย - ต้องนำส่ง VAT ด้วย

การตัดจำหน่าย

ต้องมีหลักฐานการอนุมัติให้ตัดจำหน่ายจากผู้มีอำนาจของกิจการ เช่น มีรายงานการตรวจนับทรัพย์สินแล้ว ทรัพย์สินไม่มี หรือมีแต่ใช้งานไม่ได้ แล้วได้รับการอนุมัติให้ตัดจำหน่าย

เดบิต  ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์

          ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถ้าเป็นทรัพย์สินใช้งานแล้ว ต้องล้างออก

         เครดิต  ทรัพย์สิน-ราคาทุน

                     ภาษีขาย - ต้องนำส่ง VAT ด้วย

ขอตอบแค่นี้ก่อนค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ยุวดี วันที่ตอบ 2008-08-14 14:09:43


ความคิดเห็นที่ 2 (1819576)

แล้วตอนบริจาคมีภาษีขายเขามาเกี่ยวด้วยเหรอคับ

คือไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง VAT เท่าไหร่อะคับ ยังไงก้อช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจหน่อยนะคับ ขอบคุณล่วงหน้าคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชายน้อย วันที่ตอบ 2008-08-15 01:34:47


ความคิดเห็นที่ 3 (1819745)
ขอบคุณมากนะคะสำหรับคำตอบ
ผู้แสดงความคิดเห็น oia วันที่ตอบ 2008-08-15 10:38:51


ความคิดเห็นที่ 4 (1819879)

การบริจาคทรัพย์สินหรือสินค้าถือเป็นการขายสินค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเสียตามราคาตลาด เว้นแต่การบริจาคทรัพย์สินหรือสินค้าให้โรงเรียนได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา 77/1 (8) (9) แห่งประมวลรัษฎากร (ความหมายของคำว่าขายสินค้า) และพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 มาตรา 3 (4) (ยกเว้น VAT การบริจาคสินค้าให้โรงเรียน)

ผู้แสดงความคิดเห็น จรัส วันที่ตอบ 2008-08-15 14:11:29


ความคิดเห็นที่ 5 (2105819)

รบกวนขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ

กรณีตัดจำหน่ายเนื่องจากทรัพย์สินหมดสภาพการใช้งาน และมีมูลค่าสุทธิคงเหลือ 1 บาท ควรเสีย VAT ด้วยราคาใดคะ และจำเป็นต้องเปิดใบกำกับภาษีด้วยหรือไม่

ขอบคุณค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ปานิศา วันที่ตอบ 2010-09-09 11:05:21


ความคิดเห็นที่ 6 (2150218)

ถ้าบริจาคสินค้าจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น eed (free_dom1122-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-02-02 16:53:59


ความคิดเห็นที่ 7 (2445880)
การขายสินทรัพย์หลายๆรายการที่ไม่มีตัวตนแต่ยังคงมีอยู่ในทะเบียนทรัพย์สินจะต้องทำอย่างไรบ้าง
ผู้แสดงความคิดเห็น sawdaw วันที่ตอบ 2014-01-27 09:09:14


ความคิดเห็นที่ 8 (3625465)
Stay with this guys, you"re henilpg a lot of people.
ผู้แสดงความคิดเห็น WIFUoqmV1 (tk64cejv8g7-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2014-04-21 01:27:02


ความคิดเห็นที่ 9 (3675576)
สมมุติสินทรัพย์ราคาทุน100,000ค่าเสื่อมราคาสะสม30,000ปรากฏว่าชำรุดใช้งานไม่ได้ต้องตัดจำหน่ายลงบ/ชและคิดVATที่ราคาไหนค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น sirinnath (sirinnath_tor-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-07-24 16:51:38


ความคิดเห็นที่ 10 (3990172)

I bought a fine watch today,Omega Replica it is my favorite sky blue. It is I bought ten yuan, although not expensive. But for me it is the most precious, looks pretty good. Exquisite workmanship, the LCD screen and the piece made of leather straps.Place finish school,Panerai Replica I am familiar with old classmates and go together. I often went to the canteen when I stopped, replika Rolex klockor kopiorI am ready to go there to see. Clutching the hands of ten dollars. I walked in and saw a lot of nice stationery, pencil and a variety of toys.

ผู้แสดงความคิดเห็น made (yanji-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-26 14:37:24


ความคิดเห็นที่ 11 (4211117)

 meno il debito d”imposta diventa, Replica Orologi Piatti repliche orologi italia il blog è di orologi replica in Italia rolex! Breitling,Replica Rolex Date DonnaInternet è un modo insicuro per la condivisione dei dati e ha un elevato rischio di minacce alla sicurezza o frode!

ผู้แสดงความคิดเห็น xixi (dazz-at-gga-dot-com)วันที่ตอบ 2017-09-08 10:03:05[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.